Voor de fokker

 

 

 

Meer uitleg bij het verzoek om aanpassing

 

Een vroeggeboorte is nu strafbaar volgens het artikel.

Dit is niet logisch omdat fokken nu eenmaal geen mechanisch proces is; waarvan de uitkomsten volledig stuurbaar zijn op de dag, uur, minuut en seconde.

Een teef wordt ongeveer 1 keer per half jaar loops, maar dit is niet precies op de dag te bepalen, en soms zijn ze dus net wat te vroeg met de loopsheid. Sommige rassen zijn bijna altijd iets te vroeg. Daarnaast zijn er rassen die maar 1 keer per jaar loops worden.

Waarvoor de regel destijds (in eerste aanleg) bedoeld was; namelijk dat een teef niet elke keer dat het mogelijk is, wordt gedekt, wordt door de toevoeging van om en nabij nog steeds voorkomen ! Dit komt nog steeds neer op 1 nest per jaar.

Het dekken van een teefje wat net iets te vroeg loops is geworden (is dan al wel weer voor de 2e maal loops maar de geboorte kan net binnen de 12 maanden plaatsvinden) is eveneens verboden en strafbaar.

Een loopsheid en de geboorte is een natuurlijk proces en kan door de natuur iets vervroegd worden.

Bijvoorbeeld in het voorjaar, "de zon in de kont", kan er toe leiden dat ze net wat eerder zijn. (Dit is natuurlijk; tijdens de late winter tot het vroege voorjaar). Voor de teef een teken dat ze klaar is, om op een goed moment, voor nageslacht te gaan zorgen.

Daarnaast bevordert deze regel ook indirect de handel in honden. Buitenlandse honden, grote kans dat ze nog nooit van deze regel gehoord hebben, en deze niet kennen.

Waar dit artikel was bedoeld om een teef niet elke keer dat het mogelijk is te dekken, maakt het volgens de thans geldende wet een fokker strafbaar als de pups volgens het natuurlijke proces net iets te vroeg (soms maar enkele dagen) geboren worden. .

Sommige rassen zitten door deze omschrijving nu op 1 nestje per ongeveer 1,5 jaar.

We krijgen van fokkers berichten binnen dat ze een boete hebben gekregen. Er zijn boetes gegeven voor pups die bijvoorbeeld slechts enkele dagen binnen de 12 maanden zijn geboren !!

 

Hier worden dus boetes uitgedeeld terwijl andere, die het niet zo nauw nemen en alles aan de laars lappen, overal lachend mee weg komen.

Deze boete is op dit moment terecht, maar wordt veelal gegeven aan fokkers die het niet zo bedoeld hadden, en dachten goed te doen omdat ze dekte nadat ze een vorige loopsheid hadden overgeslagen.

 

Omdat ook wij, evenals jullie, vinden dat deze formulering veel te strak is gedefinieerd en wordt aangehouden zijn we deze petitie gestart. 

 

Teken de petitie als ook jij vindt dat deze regel aangepast zou moeten worden.

 

 

 

Voor fokkers; om te weten

 

I&R regeling hond

 

Hier treft u binnenkort meer informatie over.

Hier is het Concept Amvb I&R hond in te zien. 

https://www.internetconsultatie.nl/identificatieregistratiehonden

Wat wil de Overheid.

De fokker moet uit de anonimiteit.

Registratie verplicht voor elke fokker, ook bij één nest !!

Dit treft dus iedere fokker zelfs als deze maar één nestje in zijn hele leven fokt.

 

Fokkers verenigen

 

De overheid roept al jaren op (inmiddels al bijna 10 jaar) dat fokkers zich beter zouden moeten verenigen om meer inbreng te hebben, dit blijkt in de gezelschapsdierenbranche moeilijk te zijn. Er zijn verschillende pogingen ondernomen, maar helaas loopt dit bijna altijd op niets uit.

 

Stichting FairBreeding gooit het dan ook over een andere boeg.

Stichting FairBreeding verenigt niet, maar je kunt deelnemen en je stem laten horen als keurmerkhouder of je kunt je melden als een sympathiserende of donerende deelnemer.

 

Deelnemers aan het keurmerk FairBreed® worden eensgezind door het voeren van het keurmerk, waarmee ze zich graag willen onderscheiden.

 

Mocht u ideeën hebben ter verbetering dan horen wij dat graag.

Samen kunnen we mogelijk richting de Overheid en anderen laten zien dat we als sector wel degelijk in staat zijn wat te veranderen.

 

Samen betekent bij ons; toch je eigen baas zijn en dat blijven.

Dit is voor een fokker belangrijk.

 

Wij zijn van mening dat de professionals onder ons heel goed in staat zijn, zelf te bepalen wat ze fokken.

Dat ze weten wat ze moeten doen en ondernemen om zo goed mogelijk te fokken.

Andere welke niet zo thuis zijn in de materie fokken zullen door ons worden begeleid, zodat ook deze op een nette en correcte manier zullen fokken.

 

Nu de Overheid  bezig is met het wijzigen van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving is het verstandig om van ons te laten horen.

Laten we ons als fokkers van gezelschapsdieren ook deze keer weer niet horen, hebben we net als de vorige keer, wéér het nakijken hoe grote partijen voor ons besluiten, zonder ook maar één woord met de kleine- en/of medium fokker te wisselen.

 

De grote fokkers zijn wel vertegenwoordigd in overleg middels de vereniging beroepsmatige kennelhouders.

We kunnen dan alleen maar hopen dat deze ook voor onze belangen zullen opkomen.

De Raad van Beheer laat het fokken over aan haar verenigingen en is dus onvoldoende op de hoogte van wat fokkers nu echt willen.

Dit is in het verleden reeds meermalen gebleken.

En net op het laatste moment, trachten ze dan nog wat te regelen en/of te redden.

 

Het is ook jammer dat er onder fokkers een soort "angstcultuur" heerst. Fokkers zijn soms een beetje te huiverig.

De reden hiervoor kan zijn;

- dat ze bang zijn dat ze een felbegeerd papiertje niet zullen krijgen;

- hebben soms te maken met termen als royeren en sanctioneren;

- ze kunnen uitgesloten worden omdat ze het net iets anders doen;

- ze krijgen boetes omdat ze niet aansluiten;

- of juist problemen als ze ergens anders aan meedoen;

- ze worden, als ze het anders doen, soms zwart gemaakt via sociale                                            media;

- buiten een bepaald stramien fokken wordt niet geaccepteerd.

 

Helaas brengt fokken dit nog altijd met zich mee.

Er is maar een kleine groep in Nederland die echt hun ongenoegen durft te uiten.

Vele fokkers kijken mee, lezen mee, zijn het er eigenlijk mee eens, maar durven er niet voor uit te komen.

Durven niet te zeggen wat ze er nu echt van vinden.

Bang "kapot" gemaakt te worden, door dat ze iets doen wat anderen niet doen.  

Te bang dat ze iets niet zullen krijgen wat ze graag willen hebben en te bang dat ze worden aangevallen door andere of worden uitgesloten.  

 

Even terugkomend op de petitie

 

Sta je achter deze petitie? Geef je voorzichtigheid aan ons en teken de petitie. Kan ook anoniem. We trachten voor jullie op te komen. 

 

Tekent er niemand of bijna niemand dan wordt het ook deze keer weer gewoon niets en blijven we te maken hebben met deze te strak gestelde regel. 

 

Dan zul je eind dit jaar als fokker gewoon genoegen moeten nemen met alles wat op je bordje komt. Opgesteld door grote partijen welke straks allemaal graag een financieel graantje mee willen pikken.   

 

En dan niet achteraf gaan mopperen dat er regels zijn gesteld, waar je als fokker niet mee uit de voeten kunt.

 

Regels waarmee je je potentiële klanten op een steeds langer wordende wachtlijst moet plaatsen.

 

Een regel waardoor je de illegale handel in dieren alleen maar ziet toenemen.

 

En dat alleen omdat het volgens deze te strak gestelde regel soms net 1 loopsheid langer gaat duren alvorens jij mag fokken, omdat je het risico loopt dat jouw pups net binnen de 12 maanden geboren gaan worden.   

 

 

 

Voorstel in het nieuwe I&R.

 

Iedereen die wil fokken moet zo dadelijk bij de Overheid geregistreerd staan als houder van.

 

Uit het rapport over de evaluatie van de wet dieren kwam naar voren dat het onderscheid tussen bedrijfsmatig- en hobbymatig houden van gezelschapsdieren volgens toezichthouders en houders van deze dieren onvoldoende gedefinieerd was.

 

Maar de minister wil zich vooralsnog houden aan de indicaties zoals hiernaast omschreven.

 

 

 Petitie


Teken de petitie

Als ook U vindt dat op dit punt de omschrijving net even iets anders zou moeten zijn, zodat deze overeenkomt met zoals deze in eerste aanleg bedoeld was.

Dit wil dus zeggen:

1 loopsheid
tussen opvolgende dekkingen !


Dit wil dus niet zeggen dat je een teef elk half jaar mag dekken !!
(De teef verdient een degelijke rustperiode, wat betekent zeker 1 loopsheid overslaan).

12 maanden is te strak geformuleerd.

Dit omdat er teven zijn die steeds tussen de 5,5 en
6 maanden loops worden.
De cyclus van een teef is niet altijd gelijk.

Dus wat gebeurd er nu in zo'n geval,
"enkele dagen geboren binnen de 12 maanden",
- of er wordt een valse geboortedatum opgegeven,
(valsheid in geschrifte)
- en de eerlijke fokker, die opgeeft zoals het is, is volgens de thans geldende wetgeving strafbaar omdat de pups enkele dagen, te vroeg geboren zijn !!

Zeker omdat fokken geen mechanisch proces is, maar een natuurlijk, waarvan de uitkomsten dus niet volledig stuurbaar zijn.


Heeft U ook nog een punt of misschien meerdere.
Laat het ons weten.We kunnen deze petitie enkel onder de ogen van de Tweede kamer krijgen als er voldoende mensen tekenen voor het verzoek om een aanpassing.

Vindt u dat we goed werk doen?
Dan willen we U vragen om ons werk te ondersteunen.
Iedere donatie telt.

Steun ons middels een donatie of sympathiseer in het keurmerk FairBreed®.

Voor slechts € 7,50 per jaar kunt u als fokker of mogelijk toekomstig fokker al sympathiseren in het keurmerk FairBreed®.

U heeft zeggenschap in hoe het misschien anders zou moeten.

Doe mee, denk mee ..... dank u wel.


Hier kunt u zich aanmelden


Denkt u dat u ons op een andere manier kunt ondersteunen ook dan komen we graag met je in contact.Hoe zien wij de toekomst

Er bestaat dus nu een risico dat straks alles maar dan ook alles voor de fokker bepaald wordt, waarop ze dan zelf totaal geen inbreng meer hebben.

Of ze dan nog de fokker zijn, is ook nog maar de vraag.

Wordt er zodadelijk ook niet voor de fokker bepaald welke combinatie ze nog mogen fokken en/of gebruiken.

Fokt dan de Overheid, middels het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) met behulp van andere Universiteiten.
Zichzelf baserend op Petscan, waar richting fokkers zelden of nooit gegevens naar toe worden geuit.

Ook fokkers zouden het fijn vinden op de hoogte te zijn van hoe hun dieren presteren in Petscan, zeker ten opzichte van anderen !!
Presteren jouw dieren minder, dan kun je concluderen, dat je wat moet veranderen.

Fokkers krijgen te horen dat het goed fout zit, als het kalf al bijna verdronken is.
Ze worden dan als donderslag bij heldere hemel geconfronteerd met aanscherpingen.

Uiteraard zijn er extremen die niet thuis passen in onze maatschappij. En zijn er excessen die moeten worden aangepakt worden alsook fout uiterlijk vertoon.
Maar enig overleg met fokkers zou wel sieren, en ze niet klakkeloos bestempelen, als niet in staat zijnde tot ….


Waarop is dit gebaseerd

Dit is gebaseerd op opmerkingen vanuit het hoogste niveau zoals:

"In Nederland is nagenoeg géén fokker in staat om te fokken."!

Dit zijn opmerkingen wat voornoemd toekomstbeeld niet ondenkbaar maakt. En die er naar toe werken dat er straks door .... ja door wie eigenlijk gefokt wordt !?.  

Nederlandse fokkers willen graag met behulp van specialisten of specialisme fokken en volgen dan ook steeds graag het advies op van specialisten en deskundigen.
Maar dat alles bepaald wordt door .....  dat gaat velen net te ver.

Het grootste deel van de fokkers ziet ook graag dat de extremen niet meer gefokt worden en dat excessen worden aangepakt alsook fout uiterlijk vertoon.
Maar dit vergt overleg met fokkers, met degene die oprecht op een goede manier fokt, en dat is wat anders als de fokker klakkeloos bestempelen, als niet in staat zijnde tot ….

Wat leidt tot het, zonder enig overleg met de fokker, maken van regels en het aanscherpen van regels.
De Overheid heeft de laatste jaren wel meer zaken ondernomen zonder rekening te houden met de echt betrokkenen. Voorbeelden genoeg.

Laten fokkers het ook zo ver komen ?

Lang leve de dierenhandel ....
Zo wordt deze vanzelf in stand gehouden.
Fokken is zo dadelijk niet leuk meer, maar de handel in dieren wordt steeds lucratiever, omdat de vraag gigantisch is ten opzichte van het aanbod.
En deze partij vindt wel weer iets om onder de regels uit te komen.

Dieren worden dan ook massaal Nederland binnengebracht.
Soms worden ze zelfs omgechipt naar een Nederlands dier en zo in de Nederlandse handel gebracht.
Voor de koper lijkt het dan of ze een in Nederland gefokt dier aanschaffen.

En goede Nederlandse fokkers haken steeds meer af ....

En de grote worden groter en groter.
De vraag neemt enkel toe.
Wil de Nederlandse fokker dat wel. Enkel nog grote fokkers; voor de Overheid makkelijkere controleerbare bedrijven.
Of wil de kleinere fokker ook mee blijven doen.

Stichting FairBreeding tracht voor de belangen van alle fokkers op te komen en ook voor de kleinere, ongeacht wat ze fokken. Rashond, outcross, kruising, look-a-like, groot, middelmaat of klein. 
Als het maar op een goede en nette manier gebeurt.


Ben ik bedrijfsmatig bezig?

Met behulp van onderstaande indicaties bepaald een toezichthouder in elk individueel geval of er sprake is van bedrijfsmatig handelen.

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met een zekere omvang en regelmaat uitoefent.
Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen.
Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets al bedrijfsmatig te beschouwen.
Als er al één van de indicaties van toepassing is, dan kan er al sprake zijn van bedrijfsmatig bezig zijn.

De indicaties zijn:
• U fokt niet om de dieren zelf te houden en ook niet voor uw familie en vrienden.
• U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
• U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
• U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
• U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
• U adverteert.
• U oefent de activiteiten uit om winst te maken

Fokkers.   Sympathiseer met FairBreed®    Laat uw stem horen.    Samen bereiken we meer.

Keurmerk FairBreed®

 

Het professionele keurmerk

voor de gezelschapsdierenbranche.

 

Waarom een Keurmerk voor gezelschapsdieren?

 

Een maatje voor het leven vinden, is niet altijd even gemakkelijk.

Het keurmerk gaat U helpen om door de bomen het bos te zien en

U zult eenvoudiger een professionele fokker kunnen herkennen.

 

Het FairBreed keurmerk is het keurmerk voor alle inrichtingen, die professioneel dieren fokken.

Daarnaast voor alle dieren die gefokt zijn volgens gestelde criteria.

Het Keurmerk mag gevoerd worden door betrouwbare inrichtingen  waaraan hoge eisen worden gesteld op het gebied van Maatschappelijk en Verantwoord houden en fokken van dieren.

 

Vertrouwen en zekerheid

Het Keurmerk heeft een belangrijk doel: FairBreed wil (de overheid, inrichtingen, fokkers en consumenten) het vertrouwen en de zekerheid geven dat het fokken en houden van dieren in Nederland correct en zorgvuldig gebeurt. Keurmerk FairBreed biedt daarvoor de beste waarborg.  Lees hier meer over (o.a. de totstandkoming van) het keurmerk.

 

 

Het Keurmerk Fairbreed® waarborgt dat aangesloten inrichtingen werken volgens de criteria van het FairBreed Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan dragers van het keurmerk zich moeten houden.

- Inrichtingen  ; moeten op een goede manier dieren huisvesten, houden

                         en verzorgen.

- Ouderdieren ; moeten op gezondheid zijn gekeurd

- Nakomelingen ; zijn geboren uit FairBreed ouderdieren

 

Hierop wordt toegezien door de onafhankelijke Stichting FairBreeding.

De gestelde eisen zijn gesteld naar de nieuwste inzichten over hoe maatschappelijk verantwoord fokken en houden van dieren zou moeten gebeuren.

Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan, dan geldt dat mocht u er met de fokker niet uitkomen, er bemiddeld zal worden. 

 

 

Waarom certificeren inrichting, ouderdieren en nakomelingen?

 

Het verantwoord houden en fokken is afhankelijk van meerdere zaken en daarom wordt er gecertificeerd op meerdere zaken.

 

In een hele mooie inrichting, of dat nu hobby- of bedrijfsmatig is, hoeven niet per definitie mooie gezonde dieren te worden gefokt. 

In een inrichting moet uiteraard alles netjes in orde zijn en de jonge- alsook ouderdieren moeten goed behandeld en verzorgd worden.

 

Binnen een hele simpele inrichting kunnen ook mooie gezonde dieren worden geboren.

Alles moet in het werk zijn gesteld om een zo gezond en sociaal mogelijk dier te fokken.

Alles in het werk gesteld, betekend dat de ouderdieren zijn getest alvorens er mee werd gefokt. De dieren zijn geboren in de inrichting die het keurmerk FairBreed mag voeren, en het jonge dier, wat u eventueel aanschaft, is in het bezit van een (afstammings)certificaat FairBreed.

 

 

>> Meer over het keurmerk ; FairBreed.nl

Zekerheden

 

 

 

 

 

 

Contact gegevens

 

Stichting Fairbreeding

Dissel 100

6026 DD Maarheeze

 

Mail: info@fairbreeding.nl

 

Bel: 0495-234000